Privacy verklaring Atelier Buitengewoon

25 mei 2018

Deze Privacy verklaring vormt, samen met onze Algemene Voorwaarden, de basis waarop we alle persoonlijke informatie die we over je verzamelen of die jij aan ons verstrekt, opslaan en gebruiken.

Atelier Buitengewoon, gevestigd aan Griftenstein 1A, 3621 XJ te Breukelen, telefoonnummer: 06-111 32 999, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Atelier Buitengewoon verwerkt de persoonsgegevens doordat jij gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • legitimatiebewijsnummer
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt heeft.
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankgegevens indien noodzakelijk.

Grondslag verwerken persoonsgegevens
Atelier Buitengewoon verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van de gemaakte afspraken en bijbehorende betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatie.
 • Om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en/of diensten bij je (af) te leveren
 • Atelier Buitengewoon analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Atelier Buitengewoon verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en inkoopregister.

Met wie delen wij jouw persoonlijke informatie?
Atelier Buitengewoon deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de aankoop en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Om jouw bestelling, verwerking en betaling mogelijk te maken, maken wij jouw persoonlijke informatie bekend aan derden, waaronder:

 • Postorganisaties voor de levering van goederen die je hebt besteld.- Organisaties die ons helpen bij betalen van goederen, zoals banken.
 • Als we jouw persoonlijke informatie moeten vrijgeven of delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om onze Algemene voorwaarden te handhaven of toe te passen; of om onze rechten, eigendom of veiligheid van onze klanten of anderen te beschermen.
 • De organisatie van de systeembouwer voor het functioneren van de website.

Bewaartermijn
Atelier Buitengewoon bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt wettelijk nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de wettelijke verplichte bewaartermijn van 7 jaar voor het bewaren van jouw persoonsgegevens

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Atelier Buitengewoon gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun jij ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Atelier Buitengewoon en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat jij bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben, met je te overleggen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar winkel@atelier-buitengewoon.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek . Atelier Buitengewoon wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens
Atelier Buitengewoon neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee heeft dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan s.v.p. contact met ons op. Onze contactgegevens vindt je onderaan deze privacy verklaring.

Afmelden nieuwsbrief
Je kunt je op elk moment afmelden voor onze nieuwsbrief door te verzoeken jouw gegevens te verwijderen uit onze administratie.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Atelier Buitengewoon. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is bovenaan deze privacy policy terug te vinden, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Contactgegevens

Atelier Buitengewoon
Griftenstein 1a
3621 XJ Breukelen

telefoon: 06 – 111 32 999
e-mail: winkel@atelier-buitengewoon.nl