Visie

Iedereen heeft recht op een plek in de samenleving. 

Helaas is werken op de reguliere arbeidsmarkt niet voor iedereen weggelegd. Sommige mensen vallen buiten de boot en hebben speciale aandacht nodig om toch mee te kunnen draaien. Voor deze mensen zijn niet genoeg werkplekken om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Daar willen wij een steun in zijn. Door een plek te creëren voor deze kwetsbare groep mensen, krijgen zij weer zingeving en een plek in de maatschappij. Werken in de kunstsector en creatieve branche verbindt en helpt om weer gezien te worden.

Missie

Wij willen dat al onze deelnemers weer zingeving vinden in alle dagen.

Atelier Buitengewoon is er speciaal voor mensen met een beperking die graag creatief en met kunst bezig willen zijn. Door individuele begeleiding bij  wensen en plannen komen de deelnemers samen met de begeleiders tot een einddoel. De doelen hoeven niet heel groot te zijn, maar ze dagen wel uit om nog iets bij te leren. Met deze dagbesteding willen we de participatie, saamhorigheid en de eigenheid van de deelnemers stimuleren met behulp van kunst en creativiteit.