Van tweetal naar team Buitengewoon

De eerste jaren hebben Soley Omarsdottir en Quina de Graaf samen Atelier Buitengewoon vorm gegeven. Door een sterk toenemend aantal deelnemers is het atelier sterk gegroeid. Hierdoor is het team uitgebreid met vrijwilligers, maar eveneens betaalde krachten. Met veel enthousiasme en creativiteit zetten de begeleiders en vrijwilligers zich in om de deelnemers een fijne plek te bieden waarin zij centraal staan.

Soley Omarsdottir en Quina de Graaf hebben een bepaalde visie op het leven en zien de dagbesteding voor mensen met de meest uiteenlopende beperkingen en mogelijkheden een uitdaging om hen weer een plek in de maatschappij te geven. Met als belangrijkste uitgangspunt dat men vooral de ruimte krijgt om zichzelf te zijn en te ontwikkelen op allerlei gebied. Beiden met een kunstzinnige en therapeutische achtergrond geeft het stabiliteit en een welkom gevoel aan deelnemers die bij het atelier werken.

begeleiders

 

 

 

Het team stelt zich voor:

Eleonore Proos:
Al sinds 2017 is Eleonore werkzaam bij het atelier en is gestart met de opleiding tot begeleider specifieke doelgroepen. Als een van de vaste gezichten in Breukelen zal zij ook haar werkzaamheden naar Hilversum uitbreiden om daar de deelnemers een fijne werkplek en goede begeleiding te geven.

Willemijn Kolff:
Willemijn is een geweldige vrijwilliger die iedere donderdag aanwezig is om de deelnemers creatief te ondersteunen, nieuwe artikelen te ontwerpen en een luisterend oor te bieden aan de deelnemers op het atelier. Sinds het najaar van 2017 is zij een vast gezicht op het atelier.

Rodney Zandkuijl:
Werkt als vrijwillig chauffeur voor het atelier. Op dinsdag en donderdag haalt en brengt hij onze deelnemers die niet zelfstandig kunnen komen.

Jessie Meuwissen:
Is iedere maandag, woensdag en ook vrijdag een vast gezicht als chauffeur voor onze deelnemers uit de gemeente Stichtse Vecht. Met veel plezier rijdt Jessie ze af en aan naar het atelier.

Sylvia Henninger:
Werkt als vrijwilliger een dag in de week bij het atelier en helpt bij alle voorkomende administratieve handelingen.