Van tweetal naar team Buitengewoon

De eerste jaren hebben Soley Omarsdottir en Quina de Graaf samen Atelier Buitengewoon vorm gegeven. Door een sterk toenemend aantal deelnemers is het atelier gegroeid. Hierdoor is het team uitgebreid met vrijwilligers en betaalde krachten. Met veel enthousiasme en creativiteit zetten de begeleiders en vrijwilligers zich in om de deelnemers een fijne plek te bieden waarin zij centraal staan.

Soley Omarsdottir en Quina de Graaf hebben een bepaalde visie op het leven en zien de dagbesteding voor mensen met de meest uiteenlopende beperkingen en mogelijkheden een uitdaging om hen weer een plek in de maatschappij te geven. Met als belangrijkste uitgangspunt dat men vooral de ruimte krijgt om zichzelf te zijn en te ontwikkelen op allerlei gebied. Beiden met een kunstzinnige en therapeutische achtergrond geeft het stabiliteit en een welkom gevoel aan deelnemers die bij het atelier werken.

begeleiders

Het team stelt zich voor: