Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie EU).
Daarom heeft Atelier Buitengewoon deze overeenkomst opgesteld, voor het verwerken en bewaren van deze persoonsgegevens.

Atelier Buitengewoon probeert jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens
  • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Atelier Buitengewoon heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Atelier Buitengewoon zal de gegevens onder geen enkel beding aan derden beschikbaar stellen dan wel voor promotionele doeleinden gebruiken. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard en daarna vernietigd.

 

Doel van de gegevensbewerking
Het verwerken van deze gegevens maakt het voor de begeleiders Atelier Buitengewoon mogelijk om:

  • administratieve handelingen te verrichten zoals facturatie aan zorginstellingen en gemeenten
  • creatieve begeleiding op te stellen, middelen en materialen te bieden op basis van jouw gegevens.

 

Hiervoor hebben wij jouw toestemming nodig en vragen we jouw akkoord voor het volgende:

Te verwerken data

  • jouw basisgegevens (naam, geboortedatum, adresgegevens, duur van de indicatie en gegevens van de persoonlijke begeleiders)
  • jouw persoonlijke gegevens (momenten van bezoek en welke activiteiten er zijn uitgevoerd tijdens het bezoek in het atelier).
  • gezondheid gerelateerde gegevens die je heb afgegeven tijdens een van jouw bezoeken aan het atelier (aard van de mogelijke aandoening en eventuele medicatie)

Wij vragen om jouw akkoord dat deze persoonlijke gegevens worden verwerkt en worden opgeslagen op de server en het archief van atelier Buitengewoon.

Toestemming voor het plaatsen van foto’s
Ook vragen wij je om toestemming voor foto’s om foto’s te mogen gebruiken van jou, op de website of voor andere media-uitingen zoals bij voorbeeld de krant, Facebook, Instagram etc.

Opvragen van mijn gegevens
Je kan op ieder moment jouw gegevens opvragen en inzien.

Downloaden privacy verklaring van Atelier Buitengewoon